Η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΣΚ e-CODOMH θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1.11.2023 και ώρα 14:00, στην έδρα της εταιρείας.