ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Επίσημη ίδρυση της εταιρείας e-CODOMH

«ΣΥΣΤΑΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΚΤΗΡΙΑ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ»

 

H εταιρεία με επωνυμία «ΣΥΣΤΑΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΚΤΗΡΙΑ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ» και διακριτικό τίτλο «eCODOMH» (Cluster for Efficient and sustainable Construction, buildings & infrastructure), την Δευτέρα 4 Απριλίου 2022 πραγματοποίησε Διαδικτυακή εκδήλωση όπου ανακοίνωσε την ίδρυση και λειτουργία της.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας την σημασία της Συστάδας Επιχειρήσεων e-CODOMH ως ένα πολύτιμο εργαλείο που προορίζεται να παίξει καταλυτικό ρόλο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, αλλά και την εξέλιξη και αναβάθμιση του κλάδου συνολικά. Ο Πρόεδρος της eCODOMH, κ. Δημήτριος Καρράς (Aluminco) έκανε την εναρκτήρια ομιλία ανακοινώνοντας την ίδρυση και λειτουργία της Συστάδας Επιχειρήσεων e-CODOMH με αποστολή την αναβάθμιση της επιχειρηματικότητας στον τομέα των κατασκευαστικών υλικών και την δημιουργία προστιθέμενης αξίας με πυλώνες την Αειφορία, την Ποιότητα και την Καινοτομία. Η κα. Ντία Ανδρεούλη, Διευθ/ρια R&D της ΕΒΕΤΑΜ, ανέφερε ότι η ΕΒΕΤΑΜ ως Φορέας Αρωγός της eCODOMH υποστηρίζει ενεργά την ανάπτυξη, διοίκηση, δικτύωση και προβολή της e-CODOMH στην Ελλάδα και το εξωτερικό ώστε να εξελιχθεί σε ένα δυναμικό και αλληλοσυμπληρούμενο οικοσύστημα γύρω από τις επιχειρήσεις του κλάδου, επεκτεινόμενο σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας των δομικών υλικών και των κατασκευών.

Ο κ. Κ. Κοκκινοπλίτης, Αντιπρόεδρος του ΔΣ της e-CODOMH (Seven Sigma), στην ομιλία του με θέμα “Σχέση μεταξύ Επιστημονικής έρευνας και Καινοτομίας”, ανέδειξε κρίσιμα στοιχεία για την γεφύρωση του χάσματος και την ανάγκη για κοινή συναντίληψη, συνεργασία και συνέργειες μεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων. Ο κ. Ν. Κανατσούλης και η κα. Α.Γκίκα, στελέχη του ΕΕΝ Hellas-EBETAM  παρουσίασαν τις Υπηρεσίες του Enterprise Europe Network (ΕΕΝ),  τα εργαλεία που διαθέτει για την διευκόλυνση Διεθνών συνεργασιών καθώς και επιτυχημένα παραδείγματα από τον διεθνή και τον Ελληνικό χώρο.  Τέλος η κα. Κ.Παπαδούλη, στέλεχος στο Δίκτυο Πράξη-NCP παρουσίασε τις “Ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC)”.

Η Συστάδα Επιχειρήσεων e-CODOMH αποτελεί μια πρωτοβουλία της ΕΒΕΤΑΜ, η οποία έχοντας ένα κομβικό ρόλο στο οικοσύστημα της αλυσίδας αξίας Δομικών υλικών και κατασκευών,  ανέλαβε ως φορέας Αρωγός την δημιουργία της μέσα από την δράση κρατικών ενισχύσεων «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ – 1η Πρόσκληση: Φορέας Αρωγός»

Η Συστάδα επιχειρήσεων e-CΟDOMH συνδέει επιχειρηματικούς, εκπαιδευτικούς/ ερευνητικούς φορείς και άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών και δομικών υλικών με όραμα της την δημιουργία ενός οικοσυστήματος καινοτομίας που προσδίδει αξία στις επιχειρήσεις του κλάδου συμβάλλοντας στην συντονισμένη αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων και τη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσα από δράσεις για: «Βιώσιμη Ανάπτυξη -Εξωστρέφεια και δικτύωση – Βιομηχανική Έρευνα – Κανονιστικό Πλαίσιο – Εκπαίδευση και κατάρτιση».

Ιδρυτικά μέλη της ΣΣΚ e-CODOMH είναι 17 δυναμικές επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου με έντονη παρουσία στον Ελληνικό, αλλά και στον διεθνή χώρο:

 • ΕΠΑΛΜΕ Α.Ε
 • FIBRAN Α.Ε.
 • ELVAL COLOURA.E.
 • ΕΛ.Κ.Ε.ΜΕ
 • ΜΙΧ. Ι. ΣΤΑΓΑΚΗ ΑΕΒΕ
 • NORDIA A.E. (MARMOLINE)
 • ALUMINCO ΑΕ
 • Ν. ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΑΒΕΕ
 • NanoPhos A.E.
 • Prime Laser Technology ABEE
 • ΕΡΚΑΜΥΛ
 • ili-Con
 • DOMECON Engineering and Consulting
 • Tritoxo Project Management
 • Seven Sigma P.C.
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ
 • ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

Επιπλέον, ως Συνεργαζόμενα Μέλη συμμετέχουν ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, σύνδεσμοι επιχειρήσεων, φορείς και επιχειρήσεις.

Στην Συστάδα επιχειρήσεων e-CΟDOMH, όλοι ενώνουν τις δυνάμεις τους γνωρίζοντας ότι η Συνεργασία αποτελεί την δύναμη τους για Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Δήλωση Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη

«Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης αποτελεί η στήριξη των Ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των δομικών υλικών και των κατασκευών. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε πολύτιμο εργαλείο τη Συστάδα Επιχειρήσεων eCODOMH διότι προορίζεται να λειτουργήσει ως καταλύτης εξέλιξης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της ανταγωνιστικότητας του κλάδου συνολικά.

Οι στόχοι της συνεργασίας σας, δηλαδή :

 • Βιώσιμη ανάπτυξη,
 • Εξωστρέφεια,
 • Κανονιστικό πλαίσιο,
 • Βιομηχανική έρευνα και
 • Εκπαίδευση

ταυτίζονται με τη βούληση της κυβέρνησης και αποτελούν προτεραιότητές της.

 • Η δραστηριότητα της εταιρείας σας χρηματοδοτείται από τα προγράμματα της ΓΓΕΤ στα οποία συμμετέχετε .
 • Προς διευκόλυνση των σκοπών των εταιρειών του κλάδου ορίσαμε την ΕΒΕΤΑΜ με απόφασή μου, ως Οργανισμό Τεχνικής Αξιολόγησης δομικών υλικών σύμφωνα με τον Ε.Κ. 305/2011. Με τον τρόπο αυτό τα καινοτόμα δομικά υλικά που αναπτύσσονται και παράγονται από τις Ελληνικές βιομηχανίες και δεν υπάγονται σε υπάρχοντα ευρωπαϊκά πρότυπα, θα μπορούν να εισάγονται στην αγορά με την σήμανση «CE» κατόπιν έκδοσης Ευρωπαϊκής Τεχνικής Αξιολόγηση (ΕΤΑ).
 • Επίσης, βρίσκεται στις προθέσεις μας και εργαζόμαστε γι’ αυτό, η επανεκκίνηση της έκδοσης Εθνικών Προτύπων για τα δομικά υλικά που δεν υπάγονται σε Ευρωπαϊκά Πρότυπα με την συνεργασία και ενίσχυση του ΕΛΟΤ από την ΕΒΕΤΑΜ.

Με τη μέθοδο αυτή θα ενισχύσουμε την Ελληνική βιομηχανία ακολουθώντας, στο πλαίσιο που επιτρέπει η ενωσιακή νομοθεσία, την πεπατημένη προηγμένων βιομηχανικά κρατών όπως η Γαλλία.»

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις ή για να γίνετε μέλος της  e-CΟDOMH μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.e-codomh.gr ή να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας αποστέλλοντας τα στοιχεία επικοινωνίας σας στο email: info@e-codomh.gr

Η δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ – 1η Πρόσκληση: Φορέας Αρωγός» χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΄Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 2014 – 2020΄.