ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επίσημη ίδρυση της εταιρείας e-CODOMH

«ΣΥΣΤΑΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΚΤΗΡΙΑ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ»

H εταιρεία με επωνυμία «ΣΥΣΤΑΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΚΤΗΡΙΑ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ» και διακριτικό τίτλο «e-CODOMH» (Cluster for Efficient and sustainable Construction, buildings & infrastructure), ανακοινώνει της ίδρυση και λειτουργία της.

Η ΕΒΕΤΑΜ ανέλαβε ως ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΩΓΟΣ την πρωτοβουλία για την δημιουργία του συνεργατικού σχήματος επιχειρήσεων και φορέων του κλάδου των Δομικών Υλικών και Κατασκευών με την επωνυμία «ΣΥΣΤΑΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΚΤΗΡΙΑ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ» και διακριτικό τίτλο «e-CODOMH». Η ΕΒΕΤΑΜ, ως Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας, εποπτευόμενη από το Υπ. Ανάπτυξης, έχει ένα κομβικό ρόλο στο οικοσύστημα της αλυσίδας αξίας Δομικών υλικών και κατασκευών, υπηρετεί τις επιχειρήσεις του κλάδου και δραστηριοποιείται σε όλη την αλυσίδα αξίας του προϊόντος: Έρευνα & Ανάπτυξη, Δικτύωση, Έλεγχο Ποιότητας, Πιστοποίηση.

Ο τομέας των κατασκευών αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας και, όπως υπογραμμίζεται σε έκθεση του  ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, «οι κατασκευές είναι ένας σημαντικότατος καταλύτης για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία». Tο μέγεθος και η σημασία του κλάδου αυτού καθιστά ακόμη πιο σημαντικές τις τομεακές προκλήσεις και επηρεάζει πληθώρα άλλων τομέων, όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, το περιβάλλον, συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση της οικονομίας, την αύξηση της παραγωγικότητας, τη στήριξη της απασχόλησης και της εξωστρέφειας.

Η Συστάδα επιχειρήσεων e-CΟDOMH δημιουργήθηκε ως ένας Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας (ΣΣΚ) από δυναμικές επιχειρήσεις του κλάδου των κατασκευών και της γενικότερης αλυσίδας αξίας, με στόχο:

 • την αναβάθμιση της επιχειρηματικότητας με τη συντονισμένη αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.
 • την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και
 • τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω της καινοτομίας, της γνώσης και των συνεργειών.

Η ΣΣΚ e-CΟDOMH έχει ως όραμα να αποτελέσει  ένα οικοσύστημα καινοτομίας που προσδίδει αξία στις επιχειρήσεις που ανήκουν στον ελληνικό κλάδο των δομικών υλικών και των κατασκευών.

Αποστολή του είναι η αναβάθμιση της επιχειρηματικότητας και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας στον ελληνικό κατασκευαστικό κλάδο, μέσω της δημιουργίας ενός οικοσυστήματος που βασίζεται στην ποιότητα, στην καινοτομία και στη γνώση με αξιοποίηση νέων υλικών και τεχνολογιών αιχμής για την συντονισμένη αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων και τη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η ΣΣΚ e-CΟDOMH συνδέει επιχειρηματικούς, εκπαιδευτικούς / ερευνητικούς και άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών και δομικών υλικών και στοχεύει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης τους και την καινοτομία μέσα από δράσεις για:

 • Ανταγωνιστικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Εξωστρέφεια και δικτύωση
 • Κανονιστικό Πλαίσιο
 • Εκπαίδευση και κατάρτιση

Ιδρυτικά μέλη της ΣΣΚ e-CODOMH είναι 17 δυναμικές επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου με έντονη παρουσία στον Ελληνικό, αλλά και διεθνή χώρο:

 • ΕΠΑΛΜΕ Α.Ε
 • FIBRAN Α.Ε.
 • ELVAL COLOURA.E.
 • ΕΛ.Κ.Ε.ΜΕ
 • ΜΙΧ. Ι. ΣΤΑΓΑΚΗ ΑΕΒΕ
 • NORDIA A.E. (MARMOLINE)
 • ALUMINCO ΑΕ
 • Ν. ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΑΒΕΕ
 • NanoPhos A.E.
 • Prime Laser Technology ABEE
 • ΕΡΚΑΜΥΛ
 • ili-Con
 • DOMECON Engineering and Consulting
 • Tritoxo Project Management
 • Seven Sigma P.C.
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ
 • ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

Επιπλέον, ως Συνεργαζόμενα Μέλη συμμετέχουν ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, σύνδεσμοι επιχειρήσεων, φορείς και επιχειρήσεις.

Τα μέλη της ΣΣΚ e-CΟDOMH, συμμετέχουν σε ένα οικοσύστημα καινοτομίας, όπου συνδέονται, μοιράζονται γνώσεις και ενισχύουν τις ικανότητες και δεξιότητές τους για τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων στις νέες τεχνολογίες, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την διεύρυνση των συνεργασιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στην ΣΣΚ e-CΟDOMH, όλοι ενώνουν τις δυνάμεις τους γνωρίζοντας ότι η συνεργασία αποτελεί την δύναμη τους για Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Περισσότερες πληροφορίες για να γίνετε μέλος της ΣΣΚ e-CΟDOMH μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.e-codomh.gr ή να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας αποστέλλοντας τα στοιχεία επικοινωνίας σας στο email: info@e-codomh.gr

 Η δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ – 1η Πρόσκληση: Φορέας Αρωγός» χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΄Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομίας 2014 – 2020΄.