ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συμμετοχή του e-CODOMH στις «Ευρωπαϊκές Μέρες Βιομηχανίας»

Ο Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας (ΣΣΚ) e-CΟDOMH, συμμετείχε στις «Ευρωπαϊκές Μέρες Βιομηχανίας» (EU Industry Days), αναδεικνύοντας ότι αποτελεί βασική προτεραιότητα των μελών του η συμμετοχή στο συντελούμενο ευρωπαϊκό οικονομικό μετασχηματισμό.

Στην εκδήλωση «Ευρωπαϊκές Μέρες Βιομηχανίας», που πραγματοποιήθηκε 8-11 Φεβρουαρίου, στις Βρυξέλλες, έγιναν ενδιαφέρουσες ομιλίες, σχετικά με τον συντελούμενο ευρωπαϊκό οικονομικό μετασχηματισμό και τον τρόπο με τον οποίο θα διασφαλίσει η Ευρώπη μια ανάπτυξη ισχυρή, αλλά και ανθεκτική, με σταθερές και ποιοτικές δουλειές και προοπτική για την οικονομία και την κοινωνία, σε καίριους τομείς της οικονομίας, όπως ο κλάδος των κατασκευών. Όπως τόνισε στην ομιλία της η Προέδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, η Ευρώπη αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην βιομηχανία, ως βασικό πυλώνα για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, κατά τη διαδικασία του πράσινου και ψηφιακού οικονομικού μετασχηματισμού.

Το e-CODOMH, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ευρωπαϊκές Μέρες Βιομηχανίας» στόχευσε στην διάδοση και προβολή των δράσεων του σε ευρωπαϊκούς φορείς, επιχειρήσεις και θεσμικά όργανα του κλάδου των κατασκευών και δομικών υλικών, καθώς και σε επιχειρήσεις συγγενικών κλάδων. Βασική προτεραιότητα των δράσεων διασύνδεσης (networking) του e-CODOMH αποτέλεσε επίσης η επικοινωνία με παρόμοια οικοσυστήματα, ώστε να αναπτυχθούν συνεργατικές δράσεις, με στόχο την ανάπτυξη του ΣΣΚ σε όλη την αλυσίδα αξίας του κλάδου των κατασκευών.

Με αφορμή την εκδήλωση «Ευρωπαϊκές Μέρες Βιομηχανίας», αλλά και ενόψει της έκτακτης Συνόδου κορυφής, που θα γίνει 10-11 Μαρτίου στο Παρίσι, με βασικό θέμα το νέο ευρωπαϊκό αναπτυξιακό πρότυπο, το e-CODOMH θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό να επισημάνει ότι:

  • Στα κτίρια και την κατασκευαστική δραστηριότητα στην ΕΕ οφείλεται σήμερα: το 40% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας, σχεδόν το ήμισυ των πρώτων υλών, περισσότερο από το 40% των παραγόμενων στερεών αποβλήτων και το 36% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη, αποτέλεσμα της ηλικίας του ευρωπαϊκού κτιριακού αποθέματος, αλλά και των στάσιμων ποσοστών ανακαίνισης. Οι απαιτήσεις της αγοράς αλλάζουν και οι κανονισμοί επιβάλλουν νέα υλικά με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε όλον τον κύκλο ζωής τους, καθώς και μεθόδους παραγωγής με αποδοτικότερη χρήση πόρων.
  • Ένα σημαντικό εργαλείο στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων είναι ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (CPR), που αποτελεί το θεμέλιο μιας εύρυθμης, διαφανούς και ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς, αλλά και μέρος ενός σταθερού και συνεκτικού πλαισίου βιομηχανικής πολιτικής.
  • Τόσο στη χώρα μας όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κλάδος των κατασκευών είναι εξαιρετικά κατακερματισμένος και επηρεάστηκε σοβαρά από την παγκόσμια ύφεση της οικονομίας. Η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων του κλάδου στην Ελλάδα είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες, μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν το μοντέλο ανάπτυξής τους προκειμένου να επιβιώσουν. Το μικρό τους μέγεθος επιβάλλει την συνεργασία και τις συνέργειες μέσα από Συνεργατικούς σχηματισμούς (clusters).

Η ΕΒΕΤΑΜ ανέλαβε ως ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΩΓΟΣ την πρωτοβουλία για την δημιουργία του ΣΣΚ                e-CΟDOMH. Η Συστάδα επιχειρήσεων ΣΣΚ e-CΟDOMH για Αειφόρες Κατασκευές, Κτίρια, Υποδομές δημιουργήθηκε ως ένας Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας από δυναμικές επιχειρήσεις του κλάδου των κατασκευών και της γενικότερης αλυσίδας αξίας, με στόχο:

  • την αναβάθμιση της επιχειρηματικότητας με τη συντονισμένη αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.
  • την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και
  • τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω της καινοτομίας, της γνώσης και των συνεργειών.

Ιδρυτικά μέλη της ΣΣΚ e-CODOMH είναι 17 δυναμικές επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου με έντονη παρουσία στον Ελληνικό, αλλά και διεθνή χώρο. Επιπλέον, ως Συνεργαζόμενα Μέλη συμμετέχουν ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, σύνδεσμοι επιχειρήσεων, φορείς και επιχειρήσεις.

Στην ΣΣΚ e-CΟDOMH, όλοι ενώνουν τις δυνάμεις τους γνωρίζοντας ότι η συνεργασία αποτελεί την δύναμη τους για Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Περισσότερες πληροφορίες για να γίνετε μέλος της ΣΣΚ e-CΟDOMH μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.e-codomh.gr ή να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας αποστέλλοντας τα στοιχεία επικοινωνίας σας στο email: info@e-codomh.gr

 

Η δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ – 1η Πρόσκληση: Φορέας Αρωγός» χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΄Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομίας 2014 – 2020΄.