ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

1η Γενική Συνέλευση Μελών της εταιρείας e-CODOMH

«ΣΥΣΤΑΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΚΤΗΡΙΑ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ»

H εταιρεία με επωνυμία «ΣΥΣΤΑΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΚΤΗΡΙΑ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ» και διακριτικό τίτλο «eCODOMH» (Cluster for Efficient and sustainable Construction, buildings & infrastructure), την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 πραγματοποίησε δια ζώσης την 1η Γενική Συνέλευση των Μελών της, στην έδρα της εταιρείας στο Σχηματάρι (Παράρτημα Θηβών της ΕΒΕΤΑΜ).

Ιδρυτικά μέλη της ΣΣΚ e-CODOMH είναι 17 δυναμικές επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου με έντονη παρουσία στον Ελληνικό, αλλά και στον διεθνή χώρο:

 1. ALUMINCO ΑΕ
 2. DOMECON Engineering and Consulting
 3. ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.
 4. ΕΛ.Κ.Ε.ΜΕ
 5. ELVAL COLOURA.E.
 6. ΕΠΑΛΜΕ Α.Ε
 7. ΕΡΚΑΜΥΛ
 8. FIBRAN Α.Ε.
 9. ili-Con
 10. ΜΙΧ. Ι. ΣΤΑΓΑΚΗ ΑΕΒΕ
 11. NanoPhos A.E.
 12. Ν. ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΑΒΕΕ
 13. NORDIA A.E. (MARMOLINE)
 14. Prime Laser Technology ABEE
 15. Tritoxo Project Management
 16. Seven Sigma P.C.
 17. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ

Επιπλέον, ως Συνεργαζόμενα Μέλη συμμετέχουν ακαδημαϊκά ιδρύματα, σύνδεσμοι επιχειρήσεων, και άλλοι φορείς καινοτομίας.

 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
 • Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Πολυτεχνείο Κρήτης
 • Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας
 • Core Κέντρο Καινοτομίας

Στην 1η ΓΣ, o Πρόεδρος της eCODOMH, κ. Καρράς Δημήτριος (ALUMINCO ΑΕ) έκανε τον απολογισμό των πεπραγμένων ξεκινώντας με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έναρξης της εταιρείας ως ΑΜΚΕ και συνέχισε παρουσιάζοντας τους άξονες δράσης του επιχειρησιακού σχεδίου της εταιρείας, υπό την αιγίδα του Φορέα Αρωγού ΕΒΕΤΑΜ. Στην ομιλία του αναφέρθηκε στην σημαντική αποστολή της e-CODOMH για την αναβάθμιση της επιχειρηματικότητας στον τομέα των κατασκευών και την δημιουργία προστιθέμενης αξίας στις επιχειρήσεις με πυλώνες την Αειφορία, την Ποιότητα και την Καινοτομία. Η κα. Ντία Ανδρεούλη, Διευθ/ρια R&D της ΕΒΕΤΑΜ και Γραμματέας των Διαχειριστών, παρουσίασε το πλάνο βιωσιμότητας της εταιρείας και αναφέρθηκε στις δράσεις που υλοποιεί η ΕΒΕΤΑΜ ως Φορέας Αρωγός της eCODOMH για την ενεργή ανάπτυξη και προβολή της εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τόσο από τους Διαχειριστές όσο και από τα Μέλη τονίστηκε η δυναμική που έχει η συστάδα e-CODOMH ως ένα συνεκτικό και αλληλοσυμπληρούμενο οικοσύστημα γύρω από τις επιχειρήσεις του κλάδου, επεκτεινόμενο σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας των δομικών υλικών και των κατασκευών.

Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. ήταν και η εκλογή νέων Διαχειριστών της e-CODOMH. Μετά την εκλογική διαδικασία, η Γ.Σ. ανέδειξε τους Νέους Διαχειριστές της εταιρείας  e-CODOMH για την περίοδο 2022-2025, οι οποίοι συγκροτήθηκαν ως εξής :

 • Πρόεδρος και Ταμίας, κ. Ηλιάδης Γεώργιος (ili-Con)
 • Αντιπρόεδρος, κ. Χοτζόπουλος Ηλίας (Prime Laser Technology ABEE)
 • Γραμματέας, κα. Ανδρεούλη Ντία (εκπρόσωπος Φορέα Αρωγού ΕΒΕΤΑΜ)
 • Μέλος, κ. Μπαζίγος Εμμανουήλ (Ν. ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΑΒΕΕ)
 • Μέλος, κα. Ωρολογοπούλου Βασιλική (εκπρόσωπος Συνεργαζόμενων Μελών – Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας)

 

Δήλωση Συμβουλίου Διαχειριστών της e-CODOMH:

«Το Συμβούλιο Διαχειριστών που προέκυψε από την 1η ΓΣ της eCODOMH, θα ήθελε αρχικά να ευχαριστήσει τα μέλη για την τιμή και την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο τους, να αναγνωρίσει την καθοριστική συμβολή του απερχόμενου αρχικού Συμβουλίου με πρόεδρο τον κ Δημήτρη Καρρά στην ίδρυση της συστάδας, και τέλος, διαβλέποντας τις προκλήσεις του επόμενου χρονικού διαστήματος να θέσει ως άμεσους στόχους την ανάπτυξη, σταθερότητα και αποτελεσματικότητα των δράσεων του e-CODOMH.

Οι παραπάνω στόχοι μπορούν να επιτευχθούν  μόνο με την ενεργοποίηση όλων των μελών και την συμμετοχή τους στις δράσεις που άμεσα σχεδιάζονται.

Ευχόμαστε βιώσιμη και δημιουργική πορεία στο κοινό μας εγχείρημα

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις ή για να γίνετε μέλος της  e-CΟDOMH μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.e-codomh.gr ή να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας αποστέλλοντας τα στοιχεία επικοινωνίας σας στο email: info@e-codomh.gr

Η δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ – 1η Πρόσκληση: Φορέας Αρωγός» χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΄Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 2014 – 2020΄.