Ταυτότητα-Προφίλ Εταιρεία

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. είναι ένας Τεχνολογικός φορέας δημοσίου συμφέροντος που δραστηριοποιείται στην Εφαρμοσμένη Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη, Πιστοποίηση & Ποιοτικό Έλεγχο ευρέος φάσματος υλικών και βιομηχανικών προϊόντων και οι δράσεις που σχεδιάζει εστιάζουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας Βιομηχανικών κλάδων, καίριων για την εθνική οικονομία.

Με ιδιόκτητα διαπιστευμένα εργαστήρια, προσφέρει ευρύ φάσμα υπηρεσιών στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης προϊόντων / υπηρεσιών / διαδικασιών / συστημάτων και είναι κοινοποιημένος Φορέας Πιστοποίησης στην Ευρώπη (Notif. No. 0437). Η εταιρεία εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Διεθνές Δίκτυο Πιστοποίησης IQNet και είναι μέλος των Oeko-Tex, IECEE CB (ENEC, CCA & HAR Group). Πρόσφατα ορίστηκε ως ο Ελληνικός Φορέας Τεχνικής Αξιολόγησης (ΦΕΚ 4667 /8.10.2021) για την έκδοση Ευρωπαϊκών Τεχνικών Αξιολογήσεων (ΕΤΑ) για νέα καινοτόμα δομικά προϊόντα, που δεν καλύπτονται πλήρως από υπάρχοντα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Με μακροχρόνια δραστηριότητα στην εφαρμοσμένη βιομηχανική έρευνα και εδραιωμένες συνεργασίες με Εθνικά και Ευρωπαϊκά Ερευνητικά κέντρα, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των νέων τεχνολογικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, υποστηρίζοντας την αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών τους.

Επιπλέον προωθεί δραστηριότητες αξιοποίησης και εμπορευματοποίησης της καινοτομίας και γνώσης που αποκτάται από την έρευνα και έχει να επιδείξει παραγωγή καινοτόμων προϊόντων που καλύπτονται από Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και  αναγνωρίζονται από τις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές αγορές της Ευρώπης και της Αμερικής.

Στον βασικό πυλώνα της οικονομίας της ΕΕ και της χώρας, τον τομέα των Δομικών, η ΕΒΕΤΑΜ έχει κομβικό ρόλο στο οικοσύστημα, καθώς δραστηριοποιείται σε όλη την αλυσίδα αξίας:  Έρευνα & Ανάπτυξη, Δικτύωση, Έλεγχο Ποιότητας, Πιστοποίηση και αναπτύσσει συνεχώς πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου.

Η ίδρυση του ΣΣΚ e-CΟDOMH, ως το πρώτο Ελληνικό επιχειρηματικό Cluster στον κατασκευαστικό κλάδο, αποτελεί πρωτοβουλία της ΕΒΕΤΑΜ, λειτουργώντας ως ο ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΩΓΟΣ και αναλαμβάνοντας συστηματικές ενέργειες για την υποστήριξη των στόχων του ΣΣΚ e-CΟDOMH .

Προϊόντα & Υπηρεσίες

  • Η ΕΒΕΤΑΜ λειτουργεί διαπιστευμένα εργαστήρια (EN ISO 17025) προσφέροντας υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου και δοκιμών σε ένα ευρύ φάσμα υλικών και βιομηχανικών προϊόντων: Ανόργανα Μεταλλικά υλικά, Ανόργανα μη μεταλλικά υλικά (κεραμικά, πυρίμαχα, δομικά), Καλώδια και ηλεκτροτεχνικό εξοπλισμό, Πλαστικούς σωλήνες, Κλωστουφαντουργικά, Ινώδη & Οργανικά υλικά, Περιβαλλοντικά δείγματα.
  • Η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες επιθεωρήσεων και πιστοποίησης προϊόντων-συστημάτων-διαδικασιών.
  • Στους τομείς των δομικών προϊόντων υποστηρίζει μεγάλο μέρος της εσωτερικής αγοράς (Κανονισμός ΕΕ 305/2011) για ασφαλή διακίνησή τους στην αγορά και την σήμανση CE.
  • Στην Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Έρευνα & Καινοτομία, η ΕΒΕΤΑΜ δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη νέων υλικών και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως ενδεικτικά: νέα δομικά υλικά, μεταλλικά υλικά και ανακύκλωση, προηγμένα κεραμικά, βιοκεραμικά, πολυμερή, νέα λειτουργικά υφάσματα, υλικά για εξοπλισμό ατομικής προστασίας, υλικά τροφοδοσίας σε μορφή κόνεων/αιωρημάτων/μελανιών, προστατευτικές επιστρώσεις, αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων και προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής τους.
  • Η ΕΒΕΤΑΜ λειτουργεί πιλοτικές γραμμές παραγωγής και παράγει, κατόπιν παραγγελίας, ειδικά ανόργανα μη μεταλλικά υλικά για ειδικές βιομηχανικές εφαρμογές, υποστηρίζοντας την επιτυχή είσοδό τους στην αγορά.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση : Α’ Βιομηχανική Περιοχή, Τ.Θ. 13, 38500 Βόλος

Τηλέφωνο : 242 109 5340-2

Email : volos.office@mirtec.gr

Website : https://www.mirtec.gr