Μετατίθεται για την 1η Φεβρουαρίου 2022 η έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος “Υπεύθυνος Εφαρμογής Πυροπροστασίας Κτιρίων Συνήθων Χρήσεων” του ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ.

Λόγω των πρόσφατων καιρικών φαινομένων και των βλαβών στο ηλεκτρικό δίκτυο και για να αποκλεισθεί κάθε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης στο διαδίκτυο, θεωρήσαμε σκόπιμο να μεταθέσουμε την έναρξη των μαθημάτων κατά 4 ημέρες, για την Τρίτη 1η Φεβρουαρίου αντί της προγραμματισμένης έναρξης, την Πέμπτη 27η Ιανουαρίου 2022.

Το ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ (συνεργαζόμενο μέλος του cluster e-CODOMH) προγραμματίζει 2 εκπαιδευτικά προγράμματα για το έτος 2022.

Την 1η Φεβρουαρίου 2022 , ξεκινούν τα μαθήματα για την πρώτη ειδικότητα: «Υπεύθυνος εφαρμογής πυροπροστασίας κτιρίου συνήθων χρήσεων». Τα μαθήματα θα γίνονται διαδικτυακά και μετά το πέρας των μαθημάτων ακολουθούν γραπτές εξετάσεις, η επιτυχής περαίωση των οποίων οδηγεί στη λήψη ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ.

Tο ΕΛΙΠΥΚΑ με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Υπεύθυνος εφαρμογής πυροπροστασίας κτιρίου συνήθων χρήσεων», έρχεται να καλύψει την ανάγκη μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων, οργανισμών και εγκαταστάσεων, για «πρόληψη και καταστολή πυρκαγιών, καθώς και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών που βρίσκονται ή διακινούνται σε αυτές, με τη δημιουργία υπευθύνου ατόμου για τη σχολαστική τήρηση των μελετών και σχεδίων πυροπροστασίας», μέσω ενός ευρύτερου προγράμματος σπουδών. Ο σχεδιασμός του προγράμματος έγινε λαμβάνοντας υπόψη πρωτίστως την Ελληνική πραγματικότητα όπως επίσης αντίστοιχες δομές και εμπειρίες Ευρωπαϊκών  χωρών – μελών της CFPA-E

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ & ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ