Σας ενημερώνουμε ότι το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) υλοποιεί τη μελέτη «Μεταποίηση/βιοτεχνική παραγωγή, τεχνολογικός μετασχηματισμός και ΜμΕ: ανάγκες, δυναμικές και πολιτικές».

Μέσω της υλοποίησης της μελέτης αναμένεται να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα και προτάσεις πολιτικής για την στήριξη του τομέα της μεταποίησης. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή επιχειρήσεων σχετικών με το αντικείμενο κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Με την παρούσα πρόσκληση, σας καλούμε να συμμετάσχετε στην έρευνα, αφιερώνοντας λίγα μόνο λεπτά για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της μελέτης στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://eu.jotform.com/form/213423409514348

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία σε σχέση με τη μελέτη, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε  με την ομάδα έργου ηλεκτρονικά στο παρόν e-mail ή τηλεφωνικά στο 210. 867 4100 – άτομο επικοινωνίας κ. Γιώργος Καλούσιος.

* Το έργο «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»  με κωδικό ΟΠΣ 5003864 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».