Ο ΣΣΚ e-CODOMH, διοργανώνει Ανοιχτή εκδήλωση με θέμα “Οικοσύστημα eCODOMH: Ανάπτυξη, Τεχνογνωσία & Συνεργασία”, την Τετάρτη 1.11.2023, 16:00 – 17:30.

Το e-CODOMH μέσα, από την υποστήριξη ενός νέου μοντέλου συνεργασίας Επιχειρήσεων &  Φορέων Γνώσης, προωθεί την ενσωμάτωση της καινοτομίας για την συντονισμένη αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.

Η ατζέντα της εκδήλωσης είναι η κάτωθι:

  1. Παρουσίαση  cluster e-CODOMH, Δρ. Γεώργιος Ηλιάδης, Πρόεδρος e-CODOMH,  Διευθύνων Σύμβουλος Ilicon
  2. Δυνατότητες Συνεργασίας, Δρ. Ντία Ανδρεούλη Γεν. Γραμματέας e-CODOMH, Διευθύντρια Ε&Α ΕΒΕΤΑΜ
  3. Δράσεις Καινοτομίας (e-CODOMH B2B, INPERSO), Δρ. Μίνως Ελευθερίου, Επικεφαλής Ε&Α Seven Sigma

 Την εκδήλωση έχει προσκληθεί να χαιρετήσει η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Για να συμμετέχετε στην εκδήλωση δηλώστε την συμμετοχή σας εδώ