Το 1ο συνέδριο Construction Project Management  που έγινε στις  23 Νοεμβρίου 2021 ανέδειξε τις πλέον επίκαιρες και σημαντικές τάσεις της Βιομηχανίας των Υποδομών και Κατασκευών της χώρας, ενώ  ταυτόχρονα προσέγγισε τις εξελίξεις της σύγχρονης Διοικητικής Επιστήμης στον τομέα των κατασκευών, υπό το πρίσμα της επιτάχυνσης που απαιτεί η νέα μετά covid -19 εποχή.

Κάθε κατασκευαστικό έργο είναι το αποτέλεσμα μίας βέλτιστης εξίσωσης, μεταξύ μίας σειράς τεχνών, τεχνικών και πόρων: ο μηχανικός σχεδιασμός, η αρχιτεκτονική, τα κατάλληλα υλικά, οι αποδοτικότερες μέθοδοι και τεχνολογίες, το επενδυτικό πλάνο, η χρηματοδότηση, οι ευκαιρίες οικονομικής αξιοποίησης, ο ανθρώπινος παράγοντας, αλλά και άλλων συνισταμένων όπως  οι τρέχουσες συνθήκες, οι απρόβλεπτοι παράγοντες, η νομοθεσία, ο κρατικός μηχανισμός και οι παγκόσμιες μεταβαλλόμενες τάσεις στον κλάδο. Η πολυεπίπεδη και  πολυπαραγοντική φύση των κατασκευαστικών έργων, καθιστά τη διαχείριση τους σύνθετη, ενώ απαιτούνται γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία μεγάλης εξειδίκευσης.

Ο καταλυτικός ρόλος των decision makers καθώς και των Project Managers στα μεγάλα έργα υποδομών και κατασκευών, εξελίσσεται και αλλάζει ταυτόχρονα με τις παγκόσμιες τάσεις που επηρεάζουν τον κλάδο. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η κλιματική αλλαγή, η κρίση που προκάλεσε η πανδημία, οι νομοθετικές μεταβολές αλλά και οι παγκόσμιες διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες σε τομείς όπως η τεχνολογία, η οικονομία και οι μεταφορές, αυξάνουν την περιπλοκότητα των κατασκευαστικών έργων και καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για επικαιροποίηση και πιστοποίηση των γνώσεων των στελεχών.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η διαρκής ενημέρωση, η επιμόρφωση, η εκπαίδευση των ανθρώπων του κλάδου αλλά και η στοχευμένη δικτύωση, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόκτηση γνώσεων υψηλής εξειδίκευσης, την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και την επιτυχή διαχείριση του έργου σε κάθε στάδιο υλοποίησης του.