Ο ΣΣΚ e-CODOMH, οργάνωσε για τα μέλη του την 1η ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης, τη Δευτέρα  19 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Electra Palace. Η εκδήλωση ξεκίνησε  με τις σύντομες παρουσιάσεις των ερευνητικών εργαστηρίων και στην συνέχεια ακολούθησαν συζητήσεις σε στρογγυλά τραπέζια, μεταξύ εκπροσώπων των Επιχειρήσεων και των φορέων γνώσης  με στόχο την δημιουργία και καταγραφή ιδεών για ερευνητικά έργα και συνεργασίες. Οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν σε 4 ομάδες με τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Α.Ψηφιοποίηση

Β. Μη – Μεταλλικά Υλικά

Γ. Μέταλλα

Δ. Βιωσιμότητα

Περισσότερες πληροφορίες τα μέλη του ΣΣΚ e-CODOMH, μπορούν να βρουν στη πλατφόρμα My e-CODOMH.