Το Ευρωπαϊκό ερευνητικό χρηματοδοτούμενο έργο INPERSO, ξεκίνησε τις εργασίες του με τη συμμετοχή της ΕΒΕΤΑΜ και με δράσεις του ΣΣΚ e-CODOMH. Το έργο INPERSO (INdustrialised and PErsonalised Renovation for Sustainable sOcieties) αποτελεί ένα ολιστικό πρόγραμμα ριζικής ανακαίνισης σε κτίρια κατοικιών και πολιτιστικής κληρονομίας, διαφόρων κλιματικών ζωνών. Για την υλοποίηση του έργου, δημιουργήθηκε μια πολυεθνική κοινοπραξία 8 ερευνητικών οργανισμών, 8 ΜμΕ επιχειρήσεων, 2 μεγάλων επιχειρήσεων και 3 ΜΚΟ. Στόχοι του έργου INPERSO αποτελούν η αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων, της παραγωγικότητας  και της ποιότητας των κατασκευών, καθώς και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κατασκευών, με την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στην ανακαίνιση κτιρίων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο 1ο Δελτίο τύπου του έργου.