Το 1ο ευρωπαϊκό έργο του Cluster e-CODOMH «STAR-track» (Support and networks To Accelerate the construction and Renovation innovation track to market), ξεκινά τη 1η Μαΐου 2024 με την συνεργασία 19 εταίρων από 9 χώρες. Το έργο έχει ως στόχο την επέκταση του ευρωπαϊκού δικτύου Built4People (B4PIC) που αναπτύχθηκε στο έργο NEBULA, την ενίσχυση και υποστήριξη των B4P Innovation Clusters και των Mελών τους, για την προώθηση της βιώσιμης και ανθρωποκεντρικής καινοτομίας και την ανάπτυξη επιχειρηματικών ευκαιριών με αξιοποίηση περιφερειακών αλυσίδων αξίας και εφοδιαστικών αλυσίδων.