Ο ΣΣΚ e-CODOMH, υλοποίησε την στρατηγική ανάλυση του κλάδου των κατασκευών και των δομικών υλικών στην Ελλάδα, μέσω της ανάλυσης PESTEL. H ανάλυση επιδιώκει τη μελέτη, την αξιολόγηση και την περιγραφή των συστημάτων και των δομών που περιβάλλουν τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου. Στο πλαίσιο της μελέτης, δημιουργήθηκαν και παρουσιάζονται τα infographics της ανάλυσης.