Βασικές αρχές

Στοιχεία του κλάδου

Ο κατασκευαστικός κλάδος περιλαμβάνει ένα ευρύτατο φάσμα παραγωγικών δραστηριοτήτων σχετικών με έργα υποδομών, οικοδομικά έργα και κατασκευή/συντήρηση κτιρίων καθώς και άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες όπως και πολιτιστική κληρονομιά. Η αλυσίδα αξίας του κλάδου περιλαμβάνει επίσης την εξόρυξη πρώτων υλών, την μεταποίηση δομικών και άλλων υλικών αλλά και το εμπόριο.

Στην Ελλάδα, ο κλάδος των κατασκευών επηρεάστηκε σημαντικά από την οικονομική ύφεση (συρρίκνωση ΑΠΑ του κλάδου 80,40% για 2008 – 2017 και απασχόληση 50,69%). απώλεια ~51% της προστιθέμενης αξίας του την περίοδο 2007-2017), ενώ εταιρείες με διεθνή προσανατολισμό συνέχισαν να εξάγουν σημαντικό μέρος της παραγωγής τους, αντιμετωπίζοντας όμως έντονο ανταγωνισμό. Σήμερα ο κλάδος αποτελεί στρατηγικό τομέα για την ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας τα επόμενα χρόνια

Θεματικές περιοχές ενδιαφέροντος

Ο Συνεργατικός Σχηματισμός καινοτομίας e-CODOMH εστιάζει στις ακόλουθες περιοχές που αποτελούν τις κυρίαρχες τάσεις του κλάδου διεθνώς και αναμένεται να έχουν καθοριστικό ρόλο για την επιβίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων:

Α. Περιβαλλοντική βιωσιμότητα & Αειφορία (GREEN)

Υλικά και διεργασίες για αειφορία στις βιομηχανικές και κτηριακές κατασκευές, υποδομές και πολιτιστική κληρονομιά, Υλικά χαμηλών εκπομπών CO2 στον κύκλο ζωής των κατασκευών, Ενεργειακή αναβάθμιση των Κτιρίων, «Πράσινα κτίρια» & Κυκλική Οικονομία

Β. Ψηφιοποίηση στον κλάδο & Προκατασκευή (SMART – EASY)

Ψηφιοποίηση στις κατασκευές και την παραγωγή, «Έξυπνα» κτίρια / Καινοτόμα προκατασκευασμένα, Ελαφριά και εύκολης συναρμολόγησης συστήματα κατασκευών, Additive manufacturing/3D printing.