Βιομηχανική Έρευνα

Βιομηχανική Έρευνα & Καινοτομία

Το cluster e-CODOMH αξιοποιώντας το ευρύ δίκτυο των εταίρων και συνεργαζόμενων μελών του σε αναπτυξιακά προγράμματα, υποστηρίζει τον σχεδιασμό και εξεύρεση συνεργατών για την υλοποίηση νέων αναπτυξιακών έργων στα πλαίσια εθνικών (ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, κ.α.) και ευρωπαϊκών (Horizon Europe) προσκλήσεων για τον κατασκευαστικό κλάδο, συμβάλλοντας στην βιώσιμη ανάπτυξή των επιχειρήσεων. Oι τέσσερις πυλώνες που, όλοι μαζί, συνθέτουν ένα πλέγμα καινοτομίας σε μια οικονομία, αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους με διάφορους τρόπους. Με το cluster e-CODOMH επιδιώκουμε τη μετατροπή των τεχνολογικών καινοτομιών σε βιώσιμα προϊόντα με πραγματικές εμπορικές δυνατότητες – μέσω συμπράξεων και συνεργασιών σε τομείς έρευνας και καινοτομίας του ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου