Βιώσιμη Ανάπτυξη

Βιώσιμη Ανάπτυξη & Καινοτομία

Το cluster e-CODOMH αποτελεί ένα οικοσύστημα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικής καινοτομίας μέσω της υιοθέτησης στοιχείων καινοτομίας, σε διάφορες πτυχές της δραστηριότητάς των επιχειρήσεων. Στην ελληνική πραγματικότητα καθώς δυσχεραίνεται η ενσωμάτωση της καινοτομίας στην κουλτούρα των επιχειρήσεων το cluster e-CODOMH προσφέρει εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν. Η ενημέρωση, η εκπαίδευση, η υποστήριξη, η δικτύωση και βεβαίως, η ενίσχυση τους, είτε μέσω κοινοτικών προγραμμάτων είτε μέσω του ιδιωτικού τραπεζικού κλάδου, είναι ορισμένα από τα εργαλεία ώστε να μειωθεί το ρίσκο και να προωθηθεί η καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις. Η καινοτομία έχει όμως ποικίλες μορφές και εκφάνσεις. Στο διάγραμμα που ακολουθεί υπάρχουν οι πιο σημαντικές από αυτές.