Η ΕΒΕΤΑΜ ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος e-CODOMH. Το e-CODOMH είναι ένας Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας για Αειφόρες Κατασκευές και Κτίρια, ο οποίος έχει συσταθεί από δυναμικές επιχειρήσεις του κλάδου των κατασκευών, με στόχο την αναβάθμιση της επιχειρηματικότητας με τη συντονισμένη αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω της καινοτομίας, της γνώσης και των συνεργειών.