Εκπαίδευση

Εκπαίδευση & Κατάρτιση

Καταγραφή αναγκών των επιχειρήσεων σε νέες δεξιότητες των επαγγελματιών. Ευκαιρίες διοργάνωσης εξειδικευμένων εκπαιδευτικών συνεδριών και ενημερωτικών ημερίδων σε θέματα αιχμής όπως ενδεικτικά η χρήση νέων υλικών και προϊόντων στον κλάδο, η εφαρμογή εξελιγμένων μεθόδων παραγωγής, οι νέες τεχνικές προδιαγραφές και κανονιστικό πλαίσιο, θέματα ποιότητας, τυποποίησης και πιστοποίησης, θέματα περιβάλλοντος, αειφορίας και κυκλικής οικονομίας. Δημιουργία μητρώου ειδικών συμβούλων και παρόχων τεχνογνωσίας.