Ο Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας για Αειφόρες Κατασκευές, Κτίρια, Υποδομές «e-CΟDOMH» στοχεύοντας στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω της καινοτομίας, της γνώσης και των συνεργειών, θέλοντας να αναδείξει το θέμα της Βιωσιμότητας στις κατασκευές διοργάνωσε το Σάββατο 15 Οκτωβρίου, την ημερίδα  Building Green  Open Space 2022, με θέμα: «Βιωσιμότητα στο σχεδιασμό και υλοποίηση σύγχρονων κτιρίων: Μπορεί να είναι αποτελεσματική, αποδοτική και ανταγωνιστική?»

Προσκεκλημένοι ομιλητές από τη Βιομηχανία, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και Συλλογικούς φορείς παρουσίασαν ενδιαφέροντα θέματα της βιωσιμότητας των κατασκευών, στις ακόλουθες κύριες ενότητες «Ευρωπαϊκές – Εθνικές πολιτικές & νομοθετικές ρυθμίσεις», «Αποτελεσματικότητα – Αποδοτικότητα στην διάρκεια ζωής των κατασκευών/ Υλικά -Συστήματα – Καινοτομία», «Μελλοντικές προκλήσεις & ο ρόλος του e-CODOMH».

Η εκδήλωση γνώρισε μεγάλη επιτυχία από την συμμετοχή επαγγελματιών του κλάδου των κατασκευών, μηχανικών, φοιτητών κ.α.