Το Iclimabuilt είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα Open Innovation Test Bed  χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, με στόχο τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος ανοιχτής πρόσβασης για την ανάπτυξη, την αναβάθμιση και τη δοκιμή καινοτομιών σε δομικά υλικά και τεχνικά συστήματα.

Για την επικύρωση του ανεπτυγμένου οικοσυστήματος το iclimabuilt, μέσω του Open Call, θα υποστηρίξει και θα βοηθήσει τις μικρές και μεσαίες “high tech” επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τη συνεχή αύξηση της τεχνολογικής πολυπλοκότητας, βοηθώντας στη μετατροπή των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε καινοτομίες.

Στα πλαίσια των ενημερωτικών δράσεων του έργου Iclimabuilt, διοργανώνεται, ανοιχτό διαδκικτυακό σεμινάριο:

Iclimabuilt Open Call Applicants Webinar, τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου, 11:30 -13:00

Για να εγγραφείτε στο webinar, πατήστε εδώ.

Για να ενημερωθείτε για το έργο Iclimabuilt, πατήστε εδώ.