Μέλη

Εταίροι

Το Cluster e-CODOMH είναι ένα οικοσύστημα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο τομέα των δομικών υλικών και κατασκευών. Εταίροι είναι ελληνικές εταιρίες αλλά και εταιρίες της αλλοδαπής, ελληνικών συμφερόντων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς των δομικών υλικών και των κατασκευών ή λοιπών πεδίων που χρησιμοποιούν εφαρμογές της επιστήμης των υλικών και ειδικά των δομικών υλικών.

Συνεργαζόμενα μέλη

Σημαντική η συνεισφορά ερευνητικών κέντρων , ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τεχνολογικών φορέων του δημοσίου καθώς και ελληνικών και διεθνών εταιριών του κατασκευαστικού κλάδου στην επίτευξη ολοκληρωμένων λύσεων και στην ανάπτυξη, αξιοποίηση, διευκόλυνση στην εφαρμογή τεχνολογικών καινοτομιών στον κατασκευαστικό κλάδο.

Εταίροι

Γίνετε μέλη τώρα

Μάθετε πώς μπορείτε να γίνετε εταίρος ή συνεργαζόμενo μέλος σε ένα δυναμικό οικοσύστημα επιχειρήσεων, το Cluster e-CODOMH.

Συμπληρώστε την αίτηση ενδιαφέροντος