Το my e-CODOMH είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα πληροφόρησης, γνώσεων και επικοινωνίας σχετικά με τις τάσεις και τα νέα γύρω από την εγχώρια και διεθνή επιχειρηματικότητα, καινοτομία και ανάπτυξη στον κατασκευαστικό τομέα. Αποτελεί την διαδικτυακή κοινότητα των μελών για την ενεργή συμμετοχή και
ενημέρωση τους για όλες τις δράσεις του e-CODOMH. Ο στόχος του είναι να ενημερώσει μέσω μελετών (PESTEL ανάλυση, χαρτογράφηση μελών και αλυσίδα αξίας eCODOMH, κ.α.), να πληροφορήσει για δράσεις Δικτύωσης & Εξωστρέφειας και να προωθήσει δυναμικές συνέργειες Έρευνας και Ανάπτυξης ανάμεσα στις
επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου, εξελίσσοντας την επιχειρηματική κουλτούρα και καινοτομία.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλατφόρμα My e-CODOMH χρειάζεται να γίνετε μέλος του e-CODOMH. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.