Κανονιστικό Πλαίσιο

Κανονιστικό Πλαίσιο – Δοκιμών & Πιστοποίησης

Δράσεις για την διασφάλιση της ποιότητας & ασφάλειας με τα υψηλότερα πρότυπα για τα υλικά, τα κτίρια, τις υποδομές σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο δοκιμών & πιστοποίησης. Καταγραφή αναγκών για την κάλυψη απαιτήσεων σύμφωνα με νέες κανονιστικές οδηγίες. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο εφαρμογής προτύπων και κανονισμών.