Συμμετοχή

Δηλώστε Ενδιαφέρον

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας για να γίνετε εταίρος ή συνεργαζόμενο μέλος στο δυναμικό οικοσύστημα Cluster e-CODOMH και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

Δηλώνω ότι ενδιαφέρομαι να συμμετέχω στο Cluster e-CODOMH και επιθυμώ να επικοινωνήσετε μαζί μου *