Ο Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας e-CODOMH για Αειφόρες Κατασκευές, Κτίρια, Υποδομές δημιουργήθηκε το 2021 από δυναμικές επιχειρήσεις του κλάδου των κατασκευών, με στόχο την αναβάθμιση της επιχειρηματικότητας με τη συντονισμένη αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω της καινοτομίας, της γνώσης και των συνεργειών. Με τον Συνεργατικό Σχηματισμό συνεργάζεται πλήθος ερευνητικών οργανισμών και σύνδεσμοι βιομηχανιών της χώρας.

Αποστολή του Συνεργατικού Σχηματισμού καινοτομίας e-CODOMH είναι η αναβάθμιση της επιχειρηματικότητας και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας στον ελληνικό κατασκευαστικό κλάδο μέσω της δημιουργίας ενός Οικοσυστήματος που βασίζεται στην Ποιότητα, την Καινοτομία και την Γνώση με αξιοποίηση νέων υλικών και τεχνολογιών αιχμής για την συντονισμένη αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων και την δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.