Η εταιρεία e-CODOMH «ΣΥΣΤΑΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΚΤΗΡΙΑ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ» προσκαλεί τους εταίρους/μέλη της στη Τακτική Γενική Συνέλευση στις 18.5.2023 (διαδικτυακά 14:00-16.00).

Η ημερήσια διάταξη της ΓΣ είναι:

  1. Ενημέρωση δραστηριοτήτων e-CODOMH
  2. Παρουσίαση και έγκριση εγγραφής νέων μελών
  3. Άλλα θέματα

Περισσότερες πληροφίες στην πρόσκληση της ΓΣ e-CODOMH.