Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα τη νέα οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων,  με τίτλο DECARBONISING THE EU BUILDING STOCK UNDER THE EPBD: BRINGING TOGETHER ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATES AND RENOVATION PASSPORTSθα πραγματοποιηθεί τη  Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024, στις 15:00, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Τεχνολογίας Κατασκευών (ECTP).

Η αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων(EPBD) αποτελεί μια κρίσιμη στιγμή για την ευρωπαϊκή οικοδομική πολιτική. Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος τώρα μετατοπίζεται στην εφαρμογή των βασικών διατάξεών της οδηγίας για την απαλλαγή από τις εκπομπές CO2 των κτιρίων  και την επίτευξη των κλιματικών στόχων. Το έργο iBRoad2EPC (https://ibroad2epc.eu/) στοχεύει στη σύνδεση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (EPCs) με τα Διαβατήρια Ανακαίνισης Κτηρίων(Renovation Passports). Το διαδικτυακό σεμινάριο θα παρουσιάσει τη συμβολή του έργου iBRoad2EPC στην απανθρακοποίηση των κτηρίων με χρήση της αναθεωρημένης οδηγίας EPBD.

Για εγγραφή πατήστε εδώ.