Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα τη νέα οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων,  με τίτλο The new Energy Performance of Buildings Directive (EPBD): a breakthrough?” θα πραγματοποιηθεί τη  Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024, στις 14:00, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Τεχνολογίας Κατασκευών (ECTP).

Η αναθεωρημένη Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων,  απαιτεί όλα τα νέα κτίρια στην ΕΕ να είναι κτίρια μηδενικών εκπομπών έως το 2030, ενώ το υπάρχων κτιριακό απόθεμα θα πρέπει να μετασχηματιστεί σε κτίρια μηδενικών εκπομπών έως το 2050. Το διαδικτυακό σεμινάριο θα παρουσιάσει τη συμφωνία και τις επιπτώσεις της για τα κτίρια, τους ιδιοκτήτες και τους κατοίκους.

Για εγγραφή πατήστε εδώ.